ingilizce matematik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ingilizce matematik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Nisan 2016 Cuma

İngilizce Matematik Terimleri Sözlüğü

MATEMATİK TERİMLERİ
Tüm dünyada kullanılan matematik terimleri her dilde farklı ifade edilse de anlaşılması rahat bir konudur. Bu konuda en sık karşımıza çıkan ve en çok kullanılan matematik terimlerinin İngilizce’deki karşılıklarını inceleyip örneklerle açıklayacağız.
Cebir = Algebra
Daire = Circle
Üçgen = Triangle
Kare = Square
Dikdörtgen = Rectangle
Çokgen = Polygon
Altıgen = Hexagon
Eksen = Axis
Merkez = Center
Küme = Set
Fonksiyonlar = Functions
Üstel = Exponential
Faktöriyel = Factorial
Tamsayı = Integer
İntegral = Integral
Limit = Limit
Artı = Plus
Eksi = Minus
Çarpı = Times
Bölü = Divide by
Eşittir = Equals to
Tümevarım = Induction
Onluk sayı sistemi = Decimal system
İrrasyonel = Irrational
Asal sayı = Prime number
Rasyonel sayılar = Rational numbers
Toplama işlemi =  Addition
Çıkarma işlemi = Subtraction
Çarpma İşlemi = Multiplication
Bölme işlemi = Division
Teğet = Tangent
Katsayı = Coefficient

Örnek:
The teacher wanted met o draw two circles which are tangent to each other.  Öğretmen birbirine teğet olan iki daire çizmemi istedi.
To me, the hardest topic in mathematics is integral.  Bana göre, matematikteki en zor konu integral.
Mum, can you help me in this division?  Anne bana bölmede yardım edebilir misin?
6 + 13 = 19  six plus thirteen equals to nineteen
76 – 34 = 42  seventy six minus thirty four is equal to fourty two
16 x 2 = 32  sixteen times two is equal to thirty two
6 / 2 = 3  six divided by two equals to three

Video Haber